KKO:2019:63

Oikeudenkäyntikulut
Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen

Diaarinumero: S2016/807
Taltionumero: 1245
Antopäivä: 16.7.2019 ECLI:FI:KKO:2019:63

Edunvalvojan määräämistä heikentyneen terveydentilan perusteella koskevan asian käsittely oli jäänyt sillensä sen vuoksi, että hakemus oli peruutettu sen jälkeen kun edunvalvontaan haetun antama edunvalvontavaltuutus oli vahvistettu. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla asiassa ei ollut erityistä syytä poiketa pääsäännöstä, jonka mukaan hakemuksensa peruuttanut hakija on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut asiassa.

OK 21 luku 7 § 2 mom


Ks. HD:2019:63

 
Julkaistu 16.7.2019