KKO:2019:5

Oikeudenkäyntimenettely - Tyytymättömyyden ilmoittaminen
Muutoksenhaku - Muutoksenhakuoikeus - Kantelu

Diaarinumero: R2016/709
Taltionumero: 80
Antopäivä: 25.1.2019 ECLI:FI:KKO:2019:5

Käräjäoikeus oli hyväksynyt liian myöhään tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymys ei ollut lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavasta oikeudellisesta ratkaisusta ja että hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä.

OK 25 luku 1 §
OK 25 luku 9 §
OK 31 luku 16 §

Ks. HD:2019:5

 
Julkaistu 25.1.2019