KKO:2018:16

Ahvenanmaa - Ajokielto
Perustuslaki - Perustuslain etusija
Yhdenvertaisuus lain edessä

Diaarinumero: R2017/189
Taltionumero: 466
Antopäivä: 2.03.2018 ECLI:FI:KKO:2018:16

Ahvenanmaan ajokorttilain 44 §:n 2 momentin mukaan rattijuopumuksesta määrättävän ajokiellon vähimmäisaika on yksi vuosi. Käräjäoikeus määräsi Ahvenanmaalla rattijuopumukseen syyllistyneelle A:lle kestoltaan yhden vuoden neljän kuukauden ajokiellon. A:n valituksesta hovioikeus katsoi, että Ahvenanmaan ajokorttilain ajokiellon vähimmäiskestoa koskevan säännöksen soveltaminen asiassa loukkasi perustuslain 6 §:n 1 momentissa turvattua ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä, ja määräsi ajokiellon päättymään hovioikeuden tuomion antopäivänä, jolloin ajokieltoajan pituudeksi jäi alle vuosi.

Mainitsemillaan perusteilla Korkein oikeus katsoi, ettei Ahvenanmaan ajokorttilain säännöksen soveltaminen asiassa ollut ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 6 §:n 1 momentin säännöksen kanssa. A:lle määrättiin yhden vuoden kahden kuukauden pituinen ajokielto.

PL 6 §
PL 106 §
Ahvenanmaan ajokorttiL 44 §

Ks. HD:2018:16

 
Julkaistu 2.3.2018  Päivitetty 16.7.2018