KKO:2017:67

Lahjus - Lahjuksen antaminen - Lahjuksen ottaminen - Lahjusrikkomus
Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Diaarinumero: R2016/685
Taltionumero: 1936
Antopäivä: 11.10.2017

Vapaa-aikaa viettänyt syyttäjä oli tavannut ravintolassa naishenkilön, jota hän oli syyttänyt pahoinpitelystä. He olivat keskustelleet vireillä olevasta pahoinpitelyasiasta. Ravintolan sulkeuduttua he olivat lähteneet syyttäjän kotiin, jossa heidän välillään oli ollut seksuaalista kanssakäymistä.

Kysymys siitä, täyttikö menettely lahjuksen antamisen ja ottamisen tai lahjusrikkomuksen tunnusmerkistöt ja oliko syyttäjä menettelyllään rikkonut virkavelvollisuuttaan. (Ään.)

RL 16 luku 13 §
RL 40 luku 1 §
RL 40 luku 3 §
RL 40 luku 9 §
RL 40 luku 10 §

ks. HD:2017:67

 
Julkaistu 11.10.2017