Ennakkoratkaisupyynnöt Euroopan unionin tuomioistuimelle

Kysymys Euroopan unionin oikeuden tulkinnasta saattaa käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisen kannalta osoittautua sillä tavoin epäselväksi, että asiassa on pyydettävä ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu perussopimusten tulkinnasta tai unionin toimielimen antaman säädöksen pätevyydestä ja tulkinnasta.

Ennakkoratkaisun pyytämisestä päättää aina asiaa käsittelevä kokoonpano.

Asiat, joissa ennakkoratkaisua on pyydetty

2019

Jäätelön valmisteveroon liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntiä koskeva veropetosasia R2018/760

2018

Tavaramerkkiä koskeva riita R2017/405

Ulkomaisen tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi koskeva asia S2016/682


2017

Kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä koskeva asia
S2016/953

Henkilön luovuttaminen rangaistuksen täytäntöönpanoa varten muuhun kuin Euroopan Unionin jäsenvaltioon H2017/31

Kansainväliseen kuljetukseen liittyvä vahingonkorvausasia S2015/421


2016

Öljypäästömaksua ym. koskeva asia S2015/71

Rahdinkuljettajan vastuuta koskeva asia S2014/390

Työaikalain soveltamisalaa koskeva asia S2013/737


2015

Luotonantajan käsitteen tulkintaa koskeva asia S2015/29


2014

Yhteisomistussuhteen purkamista koskeva asia S2013/551

Tuomioistuimen kansainvälistä toimivaltaa koskeva asia S2013/530


2013

Tapaamisoikeuden toteutumiseksi asetetun uhkasakon täytöönpanoa koskeva asia S2012/753 
Julkaistu 20.6.2019