Oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoskesta korkeimman oikeuden määräaikainen jäsen

Tasavallan presidentti on perjantaina 9.8.2019 nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) jäsenen, oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokosken hoitamaan korkeimman oikeuden (KKO) jäsenen virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.9.2019–31.8.2022.

Julkaistu 9.8.2019