Metsähallituksen raakapuukartelliin perustuvaa vahingonkorvausta koskeva valituslupahakemus hylättiin

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta.

Julkaistu 29.1.2019