KKO myönsi syyttäjälle valituslupia saamelaisten kalastuskiistoissa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjälle valitusluvan kahdessa asiassa, jotka koskevat saamelaisten kalastusoikeuksia Tenojoen vesistöön kuuluvissa Utsjoessa ja Vetsijoessa.

Julkaistu 27.9.2019