Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa

Julkaistu 20.12.2019

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, joka koski Helsingin Sanomien toimittajan kotoa takavarikoidun, sinetöidyn aineiston tutkimista ja hyödyntämistä. KKO:n mukaan sinetöityä aineistoa ei saanut takavarikoida rikosasian todisteena käytettäväksi, koska se voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. KKO määräsi kuitenkin takavarikon pysymään edelleen voimassa mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi.

Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia salassa pidettäviä tietoja.

Artikkelia kirjoittaneen toimittajan asuntoon oli toimitettu erityinen kotietsintä, jonka yhteydessä oli takavarikoitu muun ohella nyt kyseessä oleva muistitikku. Etsintävaltuutettu oli vastustanut sen takavarikoimista, koska se mahdollisesti sisälsi lähdesuojan alaista tietoa. Tämän johdosta muistitikku oli sinetöity ja sen tutkiminen ja hyödyntäminen oli saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi.

KKO järjesti asiassa suullisen käsittelyn, jossa toimitettiin katselmus sinetöityyn aineistoon. KKO katsoi, että takavarikoidulta muistitikulta löytyneen tiedoston tutkiminen voi johtaa toimittajan tietolähteen paljastumiseen. Sinetöityä aineistoa ei siksi saanut takavarikoida tai jäljentää rikosasian todisteena käytettäväksi. Aineisto voitiin kuitenkin takavarikoida ja säilyttää sinetöitynä mahdollisen menettämisseuraamuksen turvaamiseksi.

Lisätiedot: Esittelijä Heidi Myllys, p. 02956 40140, heidi.a.myllys(at)oikeus.fi

Ratkaisu (R2018/914, 20.12.2019) on tilattavissa KKO:n kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |