Uusi ennakkopäätös asfalttikartellijutussa: KKO arvioi ostajayhtiöiden vahingonkorvausvastuuta yrityskauppatilanteessa

Julkaistu 22.10.2019

Korkeimman oikeuden (KKO) tuoreen ennakkopäätöksen mukaan Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy voitiin katsoa vastuullisiksi asfalttikartellin Vantaan kaupungille aiheuttamasta vahingosta, koska yhtiöille oli siirtynyt yrityskauppojen myötä niiden ostamien kartelliyritysten liiketoiminta. Yhtiöt olivat hankkineet omistukseensa kartelliin osallistuneiden yhtiöiden osakekannan, purkaneet ne ja jatkaneet niiden liiketoimintaa.

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on KKO:n pyynnöstä antanut ennakkoratkaisun, jossa EUT ensimmäistä kertaa linjasi korvausvastuun ulottuvuutta unionin perussopimuksessa kiellettyä kilpailunrajoitusta koskevassa asiassa. EUT:n mukaan vahingonkorvauksesta vastuussa oleva taho määräytyi taloudellisilla perusteilla arvioitavan yrityksen pohjalta, kuten seuraamusmaksujen osalta on aikaisemminkin tehty.

KKO katsoi, että yrityskaupan jälkeen emoyhtiö ja kartelliin osallistunut tytäryhtiö olivat saman taloudellisen kokonaisuuden muodostavan yrityksen osia. Kun tytäryhtiö purettiin ja sen liiketoiminta siirtyi emoyhtiölle, myös vastuu tytäryhtiön aiheuttamista kilpailuoikeudellisista vahingoista siirtyi emoyhtiölle.

Hovioikeus oli hylännyt Vantaan kaupungin korvausvaatimuksen Skanska Industrial Solutions Oy:n, NCC Industry Oy:n ja Asfaltmix Oy:n osalta. Hovioikeuden mukaan seuraamusmaksuvastuuseen sovellettuja unionin oikeuden periaatteita ei voitu ilman tarkempia säännöksiä soveltaa vahingonkorvausvastuuseen. Hovioikeus ei siksi ollut ottanut kantaa korvausvastuun muihin edellytyksiin eikä korvausmäärään. KKO palautti asian hovioikeuteen näiden arvioimiseksi.


Lisätiedot: Esittelijä Minna Heikinsalmi, p. 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Ratkaisu (S2016/953, 22.10.2019) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |