Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:tä koskevassa arvopaperimarkkinarikosasiassa ei myönnetty valituslupaa

Julkaistu 15.10.2019

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt syyttäjien valituslupahakemuksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (nykyisin Ahtium Oyj:n konkurssipesä) johtotehtävissä toimineita henkilöitä vastaan ajetussa rikosasiassa.

Jutussa oli kysymys arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista sekä sisäpiirintiedon väärinkäytöistä. Helsingin hovioikeuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi.

Hovioikeus oli katsonut yhtiön hallituksen jäsenenä ja osan aikaa myös toimitusjohtajana toimineen Pekka Perän syyllistyneen arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikokseen sekä tuotantojohtajana ja myöhemmin strategisten hankkeiden johtajana toimineen Lassi Lammassaaren syyllistyneen kahteen sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Loput heihin kohdistetuista syytteistä hylättiin.

Hovioikeus oli tuominnut johtajat sakkorangaistuksiin ja alentanut käräjäoikeuden yhtiölle tuomitsemaa yhteisösakkoa. Kahden muun vastaajan osalta hovioikeus oli hylännyt syytteet kokonaisuudessaan. Hovioikeudessa vähemmistöön jäänyt jäsen olisi lukenut vastaajien syyksi valtaosan syytteistä.

Helsingin käräjäoikeus oli katsonut Perän syyllistyneen kolmeen arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen ja Lammassaaren viiteen sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Käräjäoikeus oli tuominnut heidät ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sen ohessa sakkorangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus oli katsonut kahden muun yhtiön johtotehtävissä toimineen henkilön syyllistyneen yhteen arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen tuomiten heidät sakkorangaistuksiin. Käräjäoikeus oli hylännyt osan syytteistä.

Lisätiedot: Esittelijä Jussi Virtanen, p. 02956 40028, jussi.e.virtanen(at)oikeus.fi

Ratkaisun diaarinumero KKO:ssa: R2019/429