Yksityisiä pysäköinninvalvontamaksuja koskeva valituslupahakemus hylättiin

Julkaistu 1.10.2019

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi valituslupahakemuksen asiassa, jossa vastaaja oli tuomittu suorittamaan valvontamaksuja yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle. Hovioikeuden tuomio jäi näin voimaan.

Helsingin hovioikeus oli tuominnut vastaajan maksamaan yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavalle yhtiölle yhteensä pysäköinnin valvontamaksuista 11 040 euroa viivästyskorkoineen. Maksettavaksi tuomittu määrä koostui 184 maksusta, jotka perustuivat 1.4.2016–4.1.2017 tapahtuneisiin sopimusehtojen vastaisiin pysäköinteihin.


Lisätiedot: Esittelijä Sanna Holkeri, p. 02956 40014, sanna.holkeri(at)oikeus.fi

Ratkaisun diaarinumero KKO:ssa: S2019/320

Sivun alkuun |