KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä asfalttikartellin vahingonkorvausasioissa

Julkaistu 18.6.2019  Päivitetty 12.8.2019

Korkein oikeus (KKO) on antanut ensimmäiset ratkaisut asfalttikartellista aiheutuneen vahingon korvaamista koskevissa asioissa. KKO:ssa oli käsiteltävänä kysymys siitä, oliko Lemminkäinen Oyj:n korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muiden kartelliin osallistuneiden tahojen vastuu oli vanhentunut.

KKO oli myöntänyt Lemminkäiselle valitusluvan Helsingin hovioikeuden joulukuussa 2016 antamiin ratkaisuihin, joilla Lemminkäinen oli tuomittu maksamaan Mikkelin ja Rovaniemen kaupungeille korvauksia asfalttikartellin aiheuttamasta vahingosta. KKO:ssa Lemminkäinen vaati, että vahingonkorvauksia alennetaan yhteen kahdeksasosaan hovioikeuden tuomitsemasta määrästä, koska velka oli vanhentunut muita kartelliyhtiöitä kohtaan ja velallisten yhteisvastuu oli siten lakannut.

Mikkelin asiassa KKO katsoi, että Lemminkäinen, joka nykyään on sulautunut osaksi YIT Oyj:tä, oli kaupungin sopimuskumppanina saanut välittömästi hyödykseen urakkahintoihin sisältyneen kartelliylihinnan. Lisäksi Lemminkäinen oli ollut asfalttikartellin keskeisin toimija, koordinaattori ja johtaja. Näiden seikkojen perusteella Lemminkäinen olisi kartelliyhtiöiden keskinäisessä vastuunjaossa vastannut vahingosta kokonaisuudessaan. Muiden kartelliyhtiöiden korvausvastuun vanhentumisella ei siksi ollut vaikutusta Lemminkäisen vastuuseen.

Rovaniemen jutussa tilanne oli erilainen kuin Mikkelin jutussa, sillä Lemminkäinen ei ollut toiminut kaupungin sopimuskumppanina. Yhtiö ei siten ollut saanut kartelliylihintaa välittömästi hyödykseen. Toisaalta tässäkin asiassa otettiin huomioon Lemminkäisen johtava asema kartellissa. Näitä seikkoja punnittuaan KKO katsoi muiden kartelliyhtiöiden korvausvastuun vanhentumisen johtavan siihen, että Lemminkäisen osuudeksi korvausvelasta jäi yksi kolmasosa hovioikeuden tuomitsemasta määrästä.

Asfalttikartellia koskevaan isoon juttukokonaisuuteen liittyen KKO:ssa on edelleen vireillä asia, jossa Vantaan kaupungille on myönnetty valituslupa korvausvastuun siirtymisestä yrityskauppatilanteessa. Euroopan unionin tuomioistuin on KKO:n pyynnöstä antanut asiassa ennakkoratkaisun 14.3.2019 (C-724/17). Lisäksi osassa asioista valituslupahakemuksen käsittely on jäänyt odottamaan nyt ratkaistuja asioita ja Vantaan kaupungin jutun ratkaisua.

Lisätiedot: Esittelijä Minna Heikinsalmi, p. 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Ratkaisut (S2016/956 ja S2016/960, 18.6.2019) ovat tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |