Vasallisen naarashirven ampunut vapautettiin rangaistuksesta

Julkaistu 9.5.2019

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt metsästysrikkomussyytteen ja vapauttanut vasallisen naarashirven ampuneen metsästäjän sakkorangaistuksesta ja pyyntilupamaksusta.

Metsästäjä oli marraskuussa 2015 Kauhavalla luvallisen hirvenmetsästyksen yhteydessä huolimattomuudesta ampunut naarashirven, jota seurasi vasa. Tekohetkellä voimassa olleen metsästysasetuksen säännöksen mukaan vasan seuraama hirvinaaras oli aina rauhoitettu. Teon jälkeen, mutta ennen käräjäoikeuden tuomion antamista säännöstä muutettiin siten, että vasan seuraama hirvinaaras ei ollut lokakuun toisena lauantaina alkavalla ja vuoden loppuun jatkuvalla varsinaisella hirvenmetsästyskaudella rauhoitettu.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus ja Vaasan hovioikeus olivat tuominneet metsästäjän tekohetkellä voimassa olleen säännöksen nojalla metsästysrikkomuksesta. KKO katsoi, että uusi sääntely osoitti suhtautumisen teon rangaistavuuteen muuttuneen ja että asiassa oli lievemmän lain periaatteen mukaisesti sovellettava tuomitsemishetkellä voimassa olevaa säännöstä, jonka mukaan metsästäjän menettely ei ollut rangaistavaa.

Lisätiedot: Esittelijä Jenny Öberg, puh. 02956 40129, jenny.oberg(at)oikeus.fi

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2018/313