Oikeusneuvos Tatu Leppäsestä korkeimman oikeuden presidentti

Julkaistu 12.4.2019

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt korkeimman oikeuden (KKO) presidentiksi oikeustieteen tohtori, oikeusneuvos Tatu Leppäsen 1. syyskuuta 2019 alkaen.

Hämeenlinnassa syntynyt (v. 1968) Leppänen on hoitanut nykyistä virkaansa KKO:n jäsenenä eli oikeusneuvoksena syyskuusta 2016. Ennen sitä hän toimi Hyvinkään käräjäoikeuden laamannina. Tuomioistuinkokemusta hän on saanut myös käräjätuomarin ja hovioikeudenneuvoksen tehtävissä.

Leppänen on lisäksi toiminut tutkimustehtävissä Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden laitoksella ja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla sekä lyhyen ajan eduskunnan oikeusasiamiehensihteerinä. Hänen tutkimus-, opetus- ja lainvalmistelutyönsä on painottunut prosessioikeuteen ja erityisesti siviiliprosessi-, todistelu- ja ulosotto-oikeuden aloille.

Leppänen on urallaan toiminut puheenjohtajana, jäsenenä ja asiantuntijana lukuisissa eri työryhmissä oikeusministeriön hallinnonalalla samoin kuin luottamustehtävissä. Hänellä on myös laajaa julkaisutoimintaa.


Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi ja KKO:n viestintä, p. 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi

Tatu Leppänen, ansioluettelo