Korkeimman oikeuden vuosikertomus 2018 julkaistiin

Julkaistu 30.4.2019

Korkein oikeus (KKO) vietti viime vuonna 100-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi järjestettiin useita tapahtumia niin oikeudenhoidon eri toimijoille ja suurelle yleisölle kuin tuomioistuimen omalle henkilökunnallekin. Huhtikuussa julkaistu KKO:n vuosikertomus sisältää muiden katsausten ja tilastojen ohella kuvauksen myös juhlavuoden tapahtumista.

Asiamäärät laskussa

Vuosikertomuksen mukaan korkeimpaan oikeuteen saapui viime vuonna kaikkiaan 2 055 asiaa eli noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (2 303 asiaa). Asioita ratkaistiin 2 395 eli jotakuinkin yhtä monta kuin edellisvuonna 2017. KKO ratkaisi näin ollen 340 asiaa enemmän kuin samaan aikaan tuli vireille. Ennakkopäätöksiä julkaistiin 92.

Määrällisesti suurimman osan KKO:ssa käsitellyistä asioista muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 847. Niistä melko tarkkaan puolet koski rikosasioita. Valituslupia myönnettiin toimintavuonna 117 eli noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin. Myönnettyjen valituslupien määrä oli siten 6,3 prosenttia saapuneiden valituslupahakemusten määrästä.

Ylimääräisiä muutoksenhakemuksia – suurimmaksi osaksi tuomiovirhekanteluita ja tuomion purkua koskevia hakemuksia – kirjattiin saapuneeksi 176 ja ratkaistiin pitkälti yli 200. Armahdusanomuksiin liittyviä lausuntoja annettiin seitsemän.

Käsittelyajat nopeutuivat

KKO onnistui 100-vuotisjuhlavuotenaan tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä. Kaikkien toimintavuonna ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli nyt 5,6 kuukautta aiemman kuuden kuukauden sijaan. Myös hylättyjen valituslupahakemusten kohdalla käsittelyaika lyheni edellisvuoden 5,1 kuukaudesta 4,3 kuukauteen. Hakemusasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2018 noin yhdeksän kuukautta.

Tapauksissa, joissa valituslupa myönnettiin ja asia tutkittiin myös valituksen perusteella, käsittelyaika kokonaisuudessaan oli keskimäärin 18,7 kuukautta, eli tässä kohdin hieman edellisvuotta pitempi (18,5 kk vuonna 2017 ratkaistuissa valitusasioissa).

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02956 40110, tommi.vuorialho@oikeus.fi

Liitetiedostot