KKO hylkäsi perehdyttämistyöstä kieltäytyneen Posti Oy:n työntekijän palkka- ja hyvitysvaatimukset

Julkaistu 12.4.2019

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Turun hovioikeuden tuomion, joka koski Posti Oy:n ja sen työntekijän välistä riitaa palkanmaksuvelvollisuudesta osittaisen työtaistelun aikana.

KKO hylkäsi työntekijän kanteen ja vapautti Postin maksuvelvollisuudesta työntekijää kohtaan.

Asiassa oli kysymys tilanteesta, jossa Posti oli hankkinut toimipaikkoihinsa vuokratyöntekijöitä ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli julistanut alalle työtaistelutoimenpiteenä perehdyttämiskiellon.

Työtaistelun piiriin kuulunut työntekijä oli kahtena päivänä kieltäytynyt perehdyttämästä vuokratyöntekijää, mutta ilmoittanut olevansa käytettävissä tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä. Posti oli lähettänyt työntekijän kotiin molempina päivinä, eikä ollut maksanut hänelle palkkaa loppupäivän tunneilta.

Käräjä- ja hovioikeudessa työntekijä vaati Postia maksamaan työpäiviltä pidätetyn palkan ja sen lisäksi hyvitystä syrjivästä menettelystä. Työntekijän mukaan Posti ei olisi saanut edellyttää häneltä työtaistelun piiriin kuuluvan työn tekemistä, vaan sen olisi pitänyt sallia tavanomainen lajittelu- ja jakelutyö ilman perehdyttämistyötä. Kummatkin oikeusasteet tuomitsivat Postin maksamaan työntekijälle menetetyn palkan. Oikeudet katsoivat Postin myös syyllistyneen syrjintään estäessään työntekijältä työnteon.

KKO:n mukaan Postilla oli ollut oikeus osoittaa työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista perehdyttämistyötä ja päättää työn suorittamisen tavasta. Postilla ei ollut velvollisuutta hyväksyä työntekijältä sellaista työsuoritusta, joka olisi käsittänyt ainoastaan lajittelu- ja jakelutyötä. Kun työnteko ei ollut estynyt työnantajasta johtuneesta syystä, Posti ei ollut velvollinen maksamaan palkkaa eikä palkan pidättäminen ollut ollut syrjivää. KKO äänesti ratkaisusta.

Lisätiedot: Esittelijä Mia Hoffrén, p. 02956 40061, mia.hoffren(at)oikeus.fi

Ratkaisu (12.4.2019, dnro S2018/36) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Ks. KKO 2019:35