Oikeusneuvos Tuula Pynnä unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Julkaistu 7.3.2019

Korkeimman oikeuden (KKO) jäsen, oikeusneuvos Tuula Pynnä on nimitetty unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2019 alkavalle kolmen vuoden toimikaudelle.

Nimityksestä päätti EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi eilen.

Unionin tuomioistuimen yhteydessä Luxemburgissa toimiva unionin yleinen tuomioistuin käsittelee muun muassa yksityishenkilöiden ja yritysten nostamia kanteita unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan. Asiat voivat koskea esimerkiksi kilpailuoikeutta, valtiontukia, immateriaalioikeuksia tai EU:n henkilöstösääntöjä.

Myös osa jäsenvaltioiden komissiota ja neuvostoa vastaan nostamista kanteista on yleisen tuomioistuimen toimivallassa.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02952 40110, tommi.vuorialho@oikeus.fi

Valtioneuvoston kanslian tiedote 20.9.2018: Oikeusneuvos Tuula Pynnä Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi