Suomessa pysyvästi asuvaa unionin kansalaista ei voitu luovuttaa unionin ulkopuolelle

Julkaistu 12.2.2019

Korkein oikeus (KKO) on antanut oikeusministeriölle lausunnon, jonka mukaan Venäjällä rikoksesta tuomittua Liettuan ja Venäjän kansalaista ei saanut luovuttaa Venäjälle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten.

Tapauksessa KKO katsoi luovutettavaksi vaaditun henkilön perhesiteiden ja pitkäaikaisen Suomessa asumisen perusteella asuvan Suomessa pysyvästi ja integroituneen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ennen lausunnon antamista KKO oli pyytänyt asiassa ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta (EUT). EUT:n mukaan jäsenvaltiossa pysyvästi asuvaa unionin kansalaista on tällaisessa luovuttamisasiassa kohdeltava samalla tavalla kuin jäsenvaltion omia kansalaisia.

Oma lainsäädäntömme kieltää Suomen kansalaisten luovuttamisen. KKO päätyi siksi esittämään lausunnossaan, ettei luovuttamispyyntöön tule suostua.


Lisätiedot: Esittelijäneuvos Anna-Maija Ruohoniemi, p. 02956 40152, anna-maija.ruohoniemi(at)oikeus.fi

Lausunto (12.2.2019, H2017/31) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Liitetiedostot