Sähköpyörän maahantuojalle ei valituslupaa – korvausvelvollisuus tuotevastuuasiassa jäi voimaan

Julkaistu 11.1.2019

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa sähköpyörän maahantuojalle asiassa, jossa oli kysymys siitä, oliko sähköpyörä aiheuttanut tulipalon uusmaalaisessa rivitaloyhtiössä keväällä 2015. Hovioikeuden tuomio jäi näin voimaan. Samalla raukesi KKO:n lokakuussa 2018 antama määräys siitä, että hovioikeuden tuomiota ei saa toistaiseksi panna täytäntöön.

Hovioikeus tuomitsi lokakuussa 2018 maahantuojan suorittamaan tuotevastuulain perusteella vahingonkorvausta vakuutusyhtiölle tulipalon aiheuttamista vahingoista yhteensä noin 460 000 euroa. Hovioikeus otti asiassa vastaan laajan todistelun ja katsoi sen perusteella, että sähköpyörä oli aiheuttanut tulipalon. Hovioikeuden mukaan pyörässä oli sen vuoksi tuotevastuulain tarkoittama turvallisuuspuute. Käräjäoikeus oli aiemmin päätynyt samaan johtopäätökseen mutta tuominnut vahingonkorvausta enemmän kuin hovioikeus.

Lisätiedot: esittelijä Tiina Väisänen, puh. 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi.

Diaarinumero KKO:ssa: S2018/603