Metsähallituksen raakapuukartelliin perustuvaa vahingonkorvausta koskeva valituslupahakemus hylättiin

Julkaistu 29.1.2019

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta.

Helsingin hovioikeuden tuomio, jossa käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu, jäi näin voimaan. Käräjäoikeus oli hylännyt Metsähallituksen kanteen. Kanteessa Metsähallitus vaati Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä (metsäyhtiöt) korvausta vahingosta, jonka metsäyhtiöt olivat Metsähallituksen mukaan kilpailunrajoituslain vastaisella raakapuukartellilla aiheuttaneet.

Hovioikeuden mukaan metsäyhtiöiden yhteistoiminta ei ollut ollut laadultaan ja sisällöltään sellaista, että sen olisi voinut olettaa alentaneen hintatasoa kilpailullisesta hintatasosta, tai että sillä olisi ollut vahingollisia vaikutuksia Metsähallitukselle. Hovioikeus katsoi, ettei Metsähallitus ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että metsäyhtiöiden välisestä kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä olisi aiheutunut Metsähallitukselle vahinkoa.

Lisätiedot: Esittelijä Saini Siitarinen, p. 02956 40190, saini.siitarinen(at)oikeus.fi

Asian diaarinumero KKO:ssa: S2018/440