Rakennustarkastajalle tuomio Laukaan ratsastusmaneesiturmassa

Julkaistu 28.12.2018

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut Laukaan kunnan johtavan rakennustarkastajan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

Rakennustarkastaja oli saanut ELY-keskuksen välittämänä ympäristöministeriöltä sähköpostiviestin, jonka aiheena oli ollut "suurten hallien riskit". Viestin liitteenä oli ollut kaksi onnettomuustutkintakeskuksen onnettomuusuhkailmoitusta, jotka koskivat aiemmin sortuneita urheilu- ja ratsastushalleja. Rakennustarkastaja ei ryhtynyt viestien perusteella toimenpiteisiin.

Vähän yli kahden ja puolen vuoden kuluttua viestin saapumisesta Laukaan kunnan alueella sortui 70 metriä pitkä ja 24 metriä leveä, yksityisessä omistuksessa ollut ratsastusmaneesi, joka oli samanlainen kuin toinen ilmoituksissa mainituista halleista. Maneesi sortui helmikuussa 2013 kesken ratsastusoppitunnin, ja sen seurauksena yksi lapsi kuoli ja neljä muuta henkilöä loukkaantui.

KKO katsoi, että rakennustarkastaja oli huolimattomuudesta laiminlyönyt virkavelvollisuutensa valvoa ratsastusmaneesin kunnossapitoa ja välittää tieto maneesia koskeneesta turvallisuusuhasta rakennuksen kunnosta vastanneelle omistajalle.

Rakennustarkastajan johtamalla rakennusvalvonnalla katsottiin olleen runsaasti aikaa, ammatillinen kyky ja myös tietotekniset mahdollisuudet ryhtyä etsimään toimialueella sijaitsevia, onnettomuusuhkailmoituksessa määriteltyjä halleja. Rakennustarkastaja oli kuitenkin jättänyt asianmukaisesti reagoimatta hänelle saapuneisiin, rakennusturvallisuutta koskeneisiin ja viranomaisen laatimiin vakaviin onnettomuusuhkailmoituksiin, vaikka hänen keskeisiin virkavelvollisuuksiinsa on kuulunut rakennusturvallisuudesta huolehtiminen.

Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi maaliskuussa 2016 rakennustarkastajaa koskeneet syytteet. Vaasan hovioikeus tuomitsi maaliskuussa 2017 rakennustarkastajan 30 päiväsakon sakkorangaistukseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

KKO piti hovioikeuden tuomion ennallaan muuten, mutta vapautti rakennustarkastajan velvollisuudesta korvata valtiolle asianomistajien asiamiehille hovioikeudessa maksetut palkkiot.

KKO:ssa rakennustarkastaja vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan ja syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta hylätään.

Lisätiedot: Esittelijä Teemu Vanhanen, p. 02956 40151, teemu.vanhanen(at)oikeus.fi

Tuomio (28.12.2018, dnro R2017/424) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi