KKO:lta ei valituslupia uusimpiin Uber-juttuihin

Julkaistu 19.12.2018

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt viiden pääkaupunkiseudulla toimineen Uber-kuskin valituslupahakemukset. Helsingin käräjäoikeuden sakkotuomiot jäivät näin voimaan. Jutuissa oli kysymys taksiliikennelain voimassaoloaikana tapahtuneen luvattoman taksiliikenteen harjoittamisen rangaistavuudesta sen jälkeen, kun liikenteen palveluista annettu laki tuli voimaan heinäkuussa 2018.

Käräjäoikeus tuomitsi Uber-kuskit elokuussa 2018 luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistuksiin. Sekä tekoaikaan voimassa olleessa taksiliikennelaissa että uudessa liikennepalvelulaissa taksiliikenteen harjoittaminen oli säädetty luvanvaraiseksi ja luvaton toiminta rangaistavaksi. Käräjäoikeus katsoi, ettei uuden lain soveltaminen olisi johtanut vastaajien kannalta lievempään lopputulokseen.

Vastaajat hakivat KKO:lta valituslupaa suoraan käräjäoikeuden ratkaisuun ns. ennakkopäätösvalituksella.

KKO antoi edellisen Uber-juttua koskevan ratkaisunsa viime vuoden elokuussa.

Lisätiedot: Esittelijä Heidi Myllys, p. 02956 40140, heidi.a.myllys(at)oikeus.fi

Asioiden diaarinumerot KKO:ssa: R2018/770-774