Pankkikortin ja -tunnuksen huolimaton säilyttäminen johti rajattuun korvausvastuuseen

Julkaistu 1.11.2018

Korkein oikeus (KKO) on antanut ennakkopäätöksen, joka koskee pankkikortin haltijan vastuuta kortin ja siihen liittyvän pin-tunnuksen säilyttämisessä. Tapauksessa KKO puntaroi huolimattomaksi ja törkeän huolimattomaksi katsottavan säilyttämisen välistä eroa.

Pohjoissuomalaisen yrittäjän pankkikortti oli ollut miehen lompakossa työpöydällä ja pin-koodi pankin kirjekuoressa työpöydän laatikossa. Mies oli poistunut toimistostaan noin kymmenen minuutin ajaksi ja jättänyt ulko-oven lukitsematta. Tuona aikana tuntemattomaksi jäänyt tekijä oli varastanut kortin ja pin-koodin ja nostanut kortilla rahaa lähes 5 000 euroa. Pankki vaati, että mies velvoitetaan korvaamaan sille kortilla oikeudettomasti nostetut varat, koska mies oli säilyttänyt korttia ja pin-koodia törkeän huolimattomasti. Mies tunnusti toimineensa huolimattomasti mutta kiisti sen olleen törkeää.

KKO:ssa oli kysymys rajanvedosta huolimattoman ja törkeän huolimattoman toiminnan välillä. Lain mukaan pankkikortin haltija vastaa pankkikortin oikeudettomasta käytöstä täysimääräisesti, mikäli hän on säilyttänyt korttia ja sen pin-koodia siten, että menettely on tahallista tai törkeän huolimatonta. Mikäli huolimattomuus ei ole törkeää, pankkikortin haltija vastaa oikeudettomasta käytöstä vain rajatulla euromäärällä.

KKO katsoi, ettei miehen menettely osoittanut niin moitittavaa piittaamattomuutta turvallisuusmääräyksistä ja lisääntyneestä kortin väärinkäytön riskistä, että hänen huolimattomuuttaan olisi pidettävä törkeänä. Sen vuoksi mies vastasi kortin oikeudettomasta käytöstä vain lain tarkoittamalla rajatulla euromäärällä, joka tässä tapauksessa oli 150 euroa. Käräjäoikeus oli aiemmin päätynyt samaan lopputulokseen. Hovioikeus oli sen sijaan hyväksynyt pankin vaatimuksen kokonaisuudessaan.

KKO äänesti ratkaisusta. Kaksi jäsentä piti miehen menettelyä törkeän huolimattomana.

Lisätiedot: Määräaikainen vanhempi oikeussihteeri Tiina Väisänen, p. 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi

Tuomio (1.11.2018, dnro S2017/178) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi.