KKO kumosi kahta käräjätuomaria koskeneen hovioikeuden tuomion

Julkaistu 3.10.2018

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut kahden käräjätuomarin saaman tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kummallekin Helsingin käräjäoikeudessa osaston johtajina toimineelle käräjätuomarille oli tuomittu hovioikeudessa varoitus. Hovioikeuden mukaan käräjätuomarit olivat tuottamuksellisesti laiminlyöneet osaston johtajan tehtäviään, jotka liittyivät säilöön otetuista ulkomaalaisista tehtävien erillään säilyttämistä koskevien ilmoitusten käsittelyyn.

KKO totesi, että erillään säilyttämistä koskevien ilmoitusten suhteen käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti. Osaston johtajan keskeisiin virkatehtäviin oli kuulunut osaston toiminnan järjestäminen niin, että asiat voidaan käsitellä lainmukaisessa määräajassa. KKO kuitenkin katsoi, etteivät käräjätuomarit olleet toimineet rangaistavalla tavalla huolimattomasti, vaikka he olivat laiminlyöneet heille osaston johtajina kuuluneita virkavelvollisuuksiaan.

KKO:n tuomion mukaan käräjäoikeudessa omaksutun laintulkinnan virheellisyys ei ollut helposti havaittavissa. Sisäinen ohjeistus ilmoitusten käsittelystä oli käräjäoikeudessa hyväksytty jo vuonna 2004. Kukaan säilöön otetuista, heidän asiamiehistään, valvontaviranomaisista tai käräjäoikeuden henkilökunnasta ei ollut kyseenalaistanut toimintatapaa. Osaston johtajilla ei ollut muutakaan syytä ryhtyä erityisesti selvittämään käräjäoikeudessa vakiintuneesti noudatettua menettelytapaa.

Virkasyyte perustui eduskunnan oikeusasiamiehen aloitteesta joulukuussa vuonna 2014 toimitettuun selvitykseen erillään säilyttämistä koskevien ilmoitusten käsittelystä Helsingin käräjäoikeudessa. Selvityksen perusteella eduskunnan oikeusasiamies määräsi valtakunnansyyttäjän ryhtymään toimenpiteisiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomista koskevien syytteiden nostamiseksi.


Lisätiedot: Esittelijä Essi Kinnunen, p. 02956 40069, essi.kinnunen(at)oikeus.fi

Tuomio (R2017/493, 3.10.2018) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050,
korkein.oikeus(at)oikeus.fi