Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa yritysjohtajille törkeää petosta koskevassa asiassa

Julkaistu 26.9.2018

Korkein oikeus (KKO) ei tutki RETS Timber Oy Ltd:n (nyk. Mena Wood Oy Ltd) liiketoiminnassa tehtyjä törkeitä petoksia koskevaa rikosasiaa.

Helsingin hovioikeuden heinäkuussa 2018 antama tuomio jää siten voimaan. Valituslupaa KKO:lta hakivat kaikki kuusi vastaajaa sekä vahingonkorvauksiin tuomittu yhtiö.

Asiassa oli kysymys muun muassa siitä, olivatko vastaajat luoneet sopimus-, laskutus- ja voitonjakojärjestelyn, jonka avulla RETS Timber Oy Ltd:tä oli erehdytetty tekemään perusteettomia maksusuorituksia useille liikekumppaneilleen, jotka olivat vastaajien intressipiirissä olevia yhtiöitä.

Hovioikeus tuomitsi vastaajat vankeusrangaistuksiin, joiden pituudet olivat 1 vuoden 3 kuukauden ja 6 vuoden 6 kuukauden välillä ja vahingonkorvauksiin, joiden yhteismäärä oli yli kymmenen miljoonaa euroa.

Lisätiedot: esittelijä Jenny Öberg, puh. 02956 40129, jenny.oberg(at)oikeus.fi

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2018/681