Korkein oikeus vieraili unionin tuomioistuimessa Luxembourgissa

Julkaistu 8.6.2018

Presidentti Timo Esko ja oikeusneuvokset Pekka Koponen, Tuula Pynnä, Päivi Hirvelä ja Mika Ilveskero vierailivat delegaationa unionin tuomioistuimessa Luxembourgissa 3.– 5.6.2018.

Vierailun yhteydessä korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko luovutti Euroopan unionin tuomioistuimelle korkeimman oikeuden hopeisen mitalin. Mitalin luovutus on osoitus arvostuksesta unionin tuomioistuinta ja sen kansallisten tuomioistuinten kanssa harjoittamaa hyvää yhteistyötä kohtaan.

Tätä korostettiin myös Eskon ja unionin tuomioistuimen presidentin Koen Lenaertsin mitalin luovutustilaisuudessa pitämissä puheissa. Unionin tuomioistuin vieraili viime kesänä Suomessa ja isäntänä toimi tuolloin korkein oikeus.

Vierailun yhteydessä järjestettiin myös yhteinen seminaari, jonka aiheina olivat unionin perusoikeuskirjan ja ihmisoikeussopimuksen välinen vuorovaikutus sekä vastaajan asema rikosoikeudenkäynnissä.

Vierailun ohjelmaan kuuluivat myös Suomen tuomareiden Allan Rosasin ja Heikki Kannisen esitykset tuomioistuintensa toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tulkkaustoiminnasta kertomassa oli koko tulkkausosaston (70 tulkkia, 24 tulkattavaa kieltä) johtajana toimiva Marie Muttilainen. Tuomarit Allan Rosas ja Heikki Kanninen isännöivät muutoinkin osaltaan vierailua.

Tuomioistuimen toimintaan tutustuttiin myöskin seuraamalla asian C-378/17 suullista käsittelyä suuressa jaostossa. Ennen käsittelyä jutun tematiikasta alusti lakimiesavustaja Elina Paunio.