Yhdistyksille valituslupa testamenttia koskevassa riidassa

Julkaistu 31.5.2018
Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valitusluvan kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle riidassa, joka koskee pääkaupunkiseudulla asuneen naisen testamenttia.

Yhdistykset hakivat valituslupaa ratkaisuun, jolla hovioikeus oli hylännyt käräjäoikeuden yhdistysten hyväksi ratkaiseman kanteen. Käräjäoikeudessa yhdistykset olivat vaatineet vahvistettavaksi, että naisen vuonna 1980 tekemässä testamentissa oleva määräys niiden hyväksi oli edelleen voimassa. Naisen perilliset vastustivat vaatimusta.

Nainen oli vuonna 1980 tehnyt sisarensa hyväksi yleistestamentin. Testamentissa oli lisäksi ollut määräys siltä varalta, että naisen sisar kuolee ennen häntä. Tuolloin omaisuuden tuli mennä kahdelle yleishyödylliselle yhdistykselle.

Vuonna 2004 nainen teki sisarensa kanssa keskinäisen omistusoikeustestamentin muistamatta aikaisempaa testamenttiaan. Uudessa testamentissa ei määrätty muista testamentinsaajista eikä aiemmin tehdyn testamentin voimassaolosta. Vuonna 2006 ensimmäinen testamentti löytyi.

Naisen kuollessa vuonna 2012 hänen jäämistössään oli tallella kummatkin testamentit. Sisar oli kuollut jo aiemmin.

KKO:ssa kysymys on siitä, voidaanko aikaisemman testamentin katsoa edelleen olevan voimassa yhdistysten hyväksi uudesta testamentista huolimatta.

Lisätiedot: esittelijä Tiina Väisänen, puh. 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi.

Asian diaarinumero: S2018/217