Töölön pyöräturmaan syyllistyneelle 2 vuotta 8 kuukautta vankeutta

Julkaistu 16.4.2018

Korkein oikeus (KKO) on pitänyt ennallaan Töölön pyöräturmaan syyllistyneelle miehelle tuomitun 2 vuoden 8 kuukauden vankeusrangaistuksen.

Mies oli elokuussa 2015 ajanut autollaan pyöräilijän eteen sillä seurauksella, että pyöräilijä oli suistunut pää edellä asfalttiin. Seuraavana päivänä pyöräilijä oli kuollut saamiinsa vammoihin. Hovioikeus oli tuominnut miehen törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja liikennepaosta tieliikenteessä.

KKO:ssa kysymys oli rangaistuksen määräämisestä rikoksentekijälle. Syyttäjä vaati rangaistuksen korottamisesta 4,5 vuodeksi vankeutta, jonka käräjäoikeus aikoinaan tuomitsi. Mies itse vaati rangaistuksen alentamista 1,5 vuoteen ja sen määräämistä ehdolliseksi.

Ratkaisussaan KKO katsoi, ettei rangaistusta ollut syytä lieventää pyöräilijän menettelyn johdosta. Autoa kuljettaneen miehen toiminta oli selvästi ollut pääasiallinen syy siihen, että pyöräilijä oli menettänyt polkupyöränsä hallinnan ja saanut kuolemaan johtaneet vammat.

Auton kuljettajalla oli diagnosoitu aikaisemmin tapahtuneen liikennevahingon seurauksena vaikea aivovamma ja siihen liittyen erilaisia oireita. KKO:n mukaan aivovamman jälkitilasta johtuen miehellä oli vaikeuksia säädellä käyttäytymistään, mikä vähensi hänen syyllisyyttään ja siten myös alensi hänelle tuomittavaa rangaistusta.

KKO totesi, että asiaan oli kohdistunut laaja-alainen julkisuus ja se oli ollut tiedotusvälineissä suuren huomion kohteena. Toisin kuin hovioikeus, KKO ei kuitenkaan pitänyt julkisuutta laadultaan tai laajuudeltaan poikkeuksellisena. Tätä arvioidessaan KKO otti huomioon rikosten luonteen ja seurauksen vakavuuden sekä sen, että tapaus liittyi muutenkin julkisuudessa kiinnostuksen kohteena olevaan eri liikennevälineiden asemaan liikenteessä. KKO ei pitänyt julkisuutta myöskään selvästi leimaavana tai muutoin epäasianmukaisena. Asian saama julkisuus ei siten johtanut rangaistuksen lieventämiseen.


Lisätiedot: Esittelijäneuvos Teemu Vanhanen, p. 02956 40151, teemu.vanhanen(at)oikeus.fi

Tuomio (R2016/612, 16.4.2018) on tilattavissa KKO:n kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Ks. myös KKO 21.12.2016: Töölön pyöräturmajutussa myönnettiin osittainen valituslupa