Valituslupahakemus hylättiin ns. valelääkäriasiassa

Julkaistu 6.3.2018

Korkein oikeus ei ota tutkittavakseen asiaa, joka koski ns. valelääkäri Esa Laihoon kohdistettuja rikossyytteitä sekä häneen ja hänen omistamaansa osakeyhtiöön kohdistettuja korvausvaatimuksia.

Helsingin hovioikeuden maaliskuussa 2017 antama tuomio jää siten pysyväksi. Valituslupaa KKO:lta hakivat Laiho ja hänen omistamansa yhtiö.

Helsingin hovioikeus oli tuominnut Laihon useista törkeistä petoksista sekä muista rikoksista yhteiseen viiden vuoden vankeusrangaistukseen sekä noin miljoonan euron korvausvastuuseen. Laihon omistama osakeyhtiö oli tuomittu yhteisvastuullisesti Laihon kanssa noin 115.000 euron korvausvastuuseen.

Lisätiedot: Esittelijäneuvos Anna-Maija Ruohoniemi, p. 02956 40152, anna-maija.ruohoniemi(at)oikeus.fi

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2017/431