Jäsenen virkoihin esitetään professori Eva Tammi-Salmista ja professori Jussi Tapania

Julkaistu 28.3.2018
Korkein oikeus (KKO) esittää, että 1.5.2018 vapautuviin jäsenen virkoihin nimitetään professori, oikeustieteen tohtori Eva Tammi-Salminen ja professori, oikeustieteen tohtori Jussi Tapani.

Tammi-Salminen (s. 1971) on toiminut koko työuransa erilaisissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä kolmessa kotimaisessa yliopistossa, kuten myös tutkijana Suomen Akatemiassa. Hän on työskennellyt jo pitkään professorina, ensin esineoikeuden professorina Lapin yliopistossa ja nykyisin siviilioikeuden professorina Turun yliopistossa.

Tapani (s. 1973) on puolestaan toiminut pitkään rikosoikeuden professorina Turun yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt erilaisissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä neljässä kotimaisessa yliopistossa sekä kahdessa ulkomaisessa yliopistossa ja instituutissa.

Oikeusministeriö tulee esittelemään virkojen täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Täytettävinä olevat jäsenen virat vapautuvat 1.5.2018 eläkkeelle jääviltä oikeusneuvos Ilkka Rautiolta ja oikeusneuvos Soile Poutiaiselta.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi