Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään kansliapäällikkö Asko Välimaata

Julkaistu 16.2.2018
Korkein oikeus (KKO) esittää, että 1.4.2018 täytettävään jäsenen virkaan nimitetään kansliapäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Asko Välimaa.

Välimaa (s. 1963) toimii tällä hetkellä oikeusministeriön kansliapäällikkönä. Ennen nykyistä virkaansa hän on toiminut lähes 20 vuoden ajan eri tehtävissä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla, viimeksi osastopäällikkönä ja sitä ennen lainsäädäntöjohtajana. Välimaa on osallistunut lainvalmisteluun myös Euroopan unionissa ja eräissä kansainvälisissä toimielimissä.

Aikaisemmin Välimaa on toiminut useita vuosia tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistossa, sekä rikos- ja prosessioikeuden että yksityisoikeuden laitoksella. Hänen toimintansa niin yliopistossa kuin lainvalmistelussakin on painottunut prosessioikeuteen. Lisäksi Välimaa on toiminut lyhyen aikaa myös alioikeustuomarina ja sivutoimisena esittelijänä korkeimmassa oikeudessa sekä uransa alkuvaiheessa lakimiehenä asianajotoimistossa.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Täytettävänä oleva jäsenen virka vapautuu 1.4.2018 eläkkeelle jäävältä oikeusneuvos Gustav Byggliniltä.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi