Aalto-yliopiston entisen rehtorin valituslupahakemus hylättiin

Julkaistu 13.2.2018

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Aalto-yliopiston rehtorina toimineen Tuula Teerin valituslupahakemuksen työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamista koskevassa asiassa. Helsingin hovioikeuden tuomio jäi näin voimaan.

Helsingin hovioikeus oli toukokuussa 2017 katsonut Teerin syyllistyneen työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamiseen. Teeri oli Aalto-yliopiston rehtorina irtisanonut Aalto-yliopiston lehtoreita edustaneen luottamusmiehen huolimatta siitä, että irtisanomiselle ei ollut laissa ja työehtosopimuksessa edellytettyä suostumusta luottamusmiehen edustamien työntekijöiden enemmistöltä. Hovioikeus oli jättänyt Teerin rangaistukseen tuomitsematta, koska rikos oli anteeksiannettavaan tekoon rinnastettava.

Espoon käräjäoikeus oli joulukuussa 2015 tuominnut Teerin sakkorangaistukseen.

Teeri pyysi KKO:lta valituslupaa siitä, oliko hän syyllistynyt asiassa rikokseen.


Lisätiedot: Esittelijä Jukka Siro, p. 02956 40081, jukka.siro[at]oikeus.fi

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2017/568