Vuosi 2018 tuo ECLI-merkinnän KKO:n ennakkopäätöksiin

Julkaistu 3.1.2018
Korkein oikeus (KKO) merkitsee vuoden 2018 alusta lukien ECLI-tunnuksen verkkosivuillaan julkaisemiinsa ennakkopäätöksiin.

ECLI (European case law identifier) on eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus. Sen avulla pyritään varmistamaan, että viittaukset EU:n ja kansallisten tuomioistuinten päätöksiin ovat täsmällisiä ja yksiselitteisiä. ECLI-tunnuksessa on viisi osaa, ja se muodostetaan kaikissa EU:n alueen tuomioistuimissa samalla tavoin. Jäsenvaltiot ja niiden tuomioistuimet päättävät kuitenkin itsenäisesti, käyttävätkö ne ECLI-tunnusta.

Alkaneen vuoden ensimmäinen ennakkopäätös on saanut KKO:ssa tunnuksen ECLI:FI:KKO:2018:1. Säädöstietopankki Finlex:ssä ECLI-tunnus tultaneen lisäämään KKO:n ennakkopäätöksiin takautuvasti aina vuodesta 1980 lukien.

Lisätietoja, ks. Euroopan oikeusportaali: Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)
KKO:n viestintä, puh. 02956 40085, 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi