KKO ryhtyy julkaisemaan lyhennelmiä ennakkopäätöksistään englanniksi

Julkaistu 2.1.2018

Korkein oikeus ryhtyy julkaisemaan lyhennelmiä ennakkopäätöksistään englanniksi.

Lyhennelmiä julkaistaan ratkaisuista, joiden katsotaan voivan herättää kiinnostusta Euroopan unionin jäsenmaissa tai kansainvälisessä yhteisössä laajemmin. Näitä ovat esimerkiksi ennakkopäätökset, jotka liittyvät Euroopan unionin oikeuteen tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiseen.

Lyhennelmät sijoitetaan KKO:n englanninkieliselle sivulle Summaries of selected precedents in English


Lisätiedot: viestintäpäällikkö Pia Sive, puh. 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi