KKO hylkäsi syytteen, joka koski huumausaineiden tilaamista postitse ulkomailta

Julkaistu 16.1.2018
Korkein oikeus (KKO) on hylännyt syytteen, jossa turkulaisen miehen väitettiin tilanneen Espanjasta 10 grammaa pitoisuudeltaan vahvaa amfetamiinia.

Huumausaine saapui Suomeen postilähetyksessä, jonka päälle oli vastaanottajaksi merkitty miehen nimi ja kotiosoite. Lähetystä ei toimitettu perille, vaan se hävitettiin tullin toimesta.

KKO:n mukaan lähtökohtaisesti voitiin pitää hyvinkin todennäköisenä, että postilähetykseen merkitty vastaanottaja oli sen todellinen tilaaja tai että vastaanottajaksi merkitty taho oli muutoin tietoinen saapuvasta lähetyksestä. Tämä ei kuitenkaan yksinään riittänyt osoittamaan sitä, että syytettynä ollut mies olisi tuonut maahan kiellettyjä aineita tai tavaroita.

KKO totesi, että mies oli uskottavasti kertonut olosuhteistaan ja siitä, ettei hän tiennyt mitään kyseisestä postilähetyksestä. Suoritetuista tutkinnasta huolimatta miehen pankkitilimerkinnöistä eikä tämän kotoa ollut löydetty viitteitä huumausaineiden hankkimisesta. Miehen ei ollut myöskään osoitettu käyttäneen huumausaineiden postitilauksissa yleisesti hyödynnettyjä virtuaalivaluuttoja. KKO katsoi mahdolliseksi, että joku muu oli voinut tilata huumausaineen postitse miehen osoitteella tarkoituksin saada lähetys myöhemmin tavalla tai toisella häneltä haltuunsa. Kun asiassa ei ollut esitetty muuta todistelua, joka tukisi syytettä, KKO hylkäsi syytteen katsoen, että miehen syyllisyydestä oli jäänyt varteenotettava epäily.

Vantaan käräjäoikeus oli aiemmin KKO:n tavoin hylännyt syytteen. Helsingin hovioikeus oli syyttäjän valituksesta tuominnut miehelle huumausainerikoksesta neljä kuukautta ehdollista vankeutta.

Vastaavantyyppisiä juttuja on tällä hetkellä vireillä eri tuomioistuimissa useita.


Lisätiedot: Esittelijäneuvos Teemu Vanhanen, p.02956 40151, teemu.vanhanen(at)oikeus.fi.

Tuomio (16.1.2018, R2017/36) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi.

Ks. myös KKO:2018:3