Korkein oikeus pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asfalttikartellin vahingonkorvauksiin liittyvässä asiassa

Julkaistu 19.12.2017

Korkein oikeus (KKO) on päättänyt pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, joka koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä. Pyyntö liittyy KKO:ssa vireillä olevaan asiaan, jossa valittajana on Vantaan kaupunki. Asiassa on kysymys asfalttikartellia koskevista vahingonkorvausvaatimuksista.

KKO tiedustelee pyynnössään, onko kansallisen tuomioistuimen sovellettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklaa tai unionin tuomioistuimen seuraamusmaksuissa (niin sanotuissa kartellisakoissa) vakiintunutta oikeuskäytäntöä, kun korvausvastuussa olevat yhtiöt määritetään vahingonkorvausasiassa.

Ennakkoratkaisupyyntö koskee tilannetta, jossa yhtiö on hankkinut kartelliin osallistuneen yhtiön osakekannan ja purkanut kyseisen yhtiön sekä jatkanut sen liiketoimintaa. Ennakkoratkaisupyynnöllä KKO haluaa selvittää, edellyttääkö unionin oikeus tällaisessa tilanteessa sitä, että liiketoimintaa jatkava yhtiö on vastuussa puretun yhtiön aiheuttamista kartellivahingoista.

KKO antaa ratkaisunsa sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin on vastannut ennakkoratkaisupyyntöön.

Ks. Pyyntö sivulla Ennakkoratkaisupyynnöt Euroopan unionin tuomioistuimelle

Tiedote 6.9.2017: Vantaan kaupungille ja Lemminkäinen Oyj:lle valituslupa asfalttikartellin vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot: Esittelijä Minna Heikinsalmi, p. 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Ennakkoratkaisupyyntö (19.12.2017, dnro S2016/953) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi