KKO myönsi valitusluvan Salon arvokuljetusryöstön yritystä koskevassa asiassa

Julkaistu 20.10.2017

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt kahdelle Salossa arvokuljetusauton ryöstöä yrittäneelle miehelle valitusluvan. Muutosta tuomioonsa haki myös kolmas jutun vastaajana ollut mies, jolle ei myönnetty valituslupaa.

Valituslupa koskee Turun hovioikeuden heinäkuussa 2017 antamaa tuomiota, jolla hovioikeus käräjäoikeuden tavoin katsoi valitusluvan saaneiden miesten syyllistyneen törkeän ryöstön yritykseen. Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoivat, että miehille tuomittuja rangaistuksia oli heidän aikaisemman rikollisuutensa vuoksi kovennettava, koska heidät kumpikin oli kerran aikaisemmin tuomittu pitkähköihin vankeusrangaistuksiin samankaltaisista teoista.

KKO:ssa kysymys on siitä, onko miehille tuomittuja vankeusrangaistuksia voitu kyseisestä syystä koventaa.

Lisätiedot: Esittelijäneuvos Timo Saranpää, timo.saranpaa(at)oikeus.fi, puh. 02956 40065
Asian diaarinumero KKO:ssa: R2017/706