Vantaan kaupungille ja Lemminkäinen Oyj:lle valituslupa asfalttikartellin vahingonkorvausasiassa

Julkaistu 6.9.2017

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt rajoitetun valitusluvan Vantaan kaupungille ja Lemminkäinen Oyj:lle asfalttikartelliasian vahingonkorvauskanteita koskevassa asiassa. Valituslupaa haki kaikkiaan 27 tahoa: valtio, 21 kaupunkia tai kuntaa ja 4 yhtiötä sekä yhden yhtiön konkurssipesä. Valituslupahakemuksia oli KKO:ssa vireillä yhteensä 47, joista 23 hakemusta hylättiin tässä vaiheessa. Osassa asioista valituslupahakemuksen käsittely jäi odottamaan nyt käsiteltäviksi otettujen asioiden ratkaisemista.

Vantaan kaupungille myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, vastaavatko Skanska Asfaltti Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy kaupungille kartellin aiheuttamasta vahingosta sillä perusteella, että yhtiöille oli siirtynyt niiden ostamien kartelliyritysten liiketoiminta.

Lemminkäinen Oyj:lle myönnettiin valituslupa Mikkelin ja Rovaniemen kaupunkia koskevissa asioissa. Valituslupa koskee kysymystä siitä, onko Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muiden kartelliin osallistuneiden tahojen vastuu oli vanhentunut.

Tänään annetuilla päätöksillä 16 kaupungin tai kunnan valituslupahakemukset hylättiin kokonaan. Valtiota koskevassa asiassa valtio sekä kolme vastaajaa peruuttivat hakemuksensa ja yhden vastaajan hakemus hylättiin.

Asiakokonaisuuden taustalla on vuosina 1994-2002 toiminut valtakunnallinen asfalttikartelli. Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 seuraamusmaksuja kartelliin osallistuneille yrityksille. Useat kunnat vaativat tämän jälkeen kartelliyhtiöiltä vahingonkorvauksia Helsingin käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeudessa ja sittemmin Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä oli 39 kunnan sekä valtion vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuivat asfalttikartellin aiheuttamiin vahinkoihin. Hovioikeus tuomitsi kunnille vahingonkorvauksia yhteensä yli 30 miljoonaa euroa.


Lisätiedot: Esittelijä Minna Heikinsalmi, p. 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi
Asioiden diaarinumerot KKO:ssa: S2016/952 - S2016/973
Helsingin hovioikeuden tiedote 20.10.2016


Nyt valitusluvan saaneiden asioiden ratkaisua odottamaan jätetyt valituslupahakemukset:
Espoon kaupunki
Nurmijärven kunta
Lemminkäinen Oyj:n Espoon, Forssan, Helsingin, Hyvinkään, Paimion, Raaseporin, Salon ja Vantaan kaupunkia sekä Hollolan ja Tuusulan kuntaa koskevat hakemukset
VLT Trading Oy:n konkurssipesän Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkia koskevat hakemukset


Hylätyt valituslupahakemukset:
Forssan kaupunki
Haapajärven kaupunki
Helsingin kaupunki
Hollolan kunta
Hyvinkään kaupunki
Kemijärven kaupunki
Mikkelin kaupunki
Oulun kaupunki (myös ent. Kiimingin kuntaa koskeva hakemus)
Paimion kaupunki
Raaseporin kaupunki
Rovaniemen kaupunki
Salon kaupunki
Sodankylän kunta
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Tuusulan kunta
SA-Capital Oy
Super-Asfaltti Oy
VLT Trading Oy:n konkurssipesä (Turun kaupunkia koskeva hakemus)