Pirkanmaan ihmiskauppajutun tuomio aleni Ruotsissa määrätyn rangaistuksen perusteella

Julkaistu 29.8.2017

Korkein oikeus (KKO) on alentanut ns. Pirkanmaan ihmiskauppajutussa vastaajana olleen miehen muun muassa törkeästä ihmiskaupasta saamaa viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta kahdella vuodella.

Rangaistuksen alentaminen johtui siitä, ettei hovioikeus ollut rangaistusta määrätessään ottanut huomioon miehen aiemmin Ruotsista saamaa tuomiota. Mies oli tuomittu Ruotsissa aiemmin tehdyistä rikoksista yhteensä neljän vuoden vankeusrangaistukseen. Lain mukaan aikaisempi rangaistus voi olla uutta rangaistusta alentava seikka, jos kaikki rikokset olisi ajallisesti voitu käsitellä samassa oikeudenkäynnissä ja niistä olisi siten voitu tuomita yhteinen rangaistus. Myös muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuomitut vankeusrangaistukset on otettava huomioon.

KKO:n mukaan hovioikeuden tuomitsema vankeusrangaistus ei olisi ollut liian ankara, jollei miehen Ruotsista saamaa tuomiota olisi ollut taustalla. Miehen Ruotsissa ja Suomessa tekemät rikokset osoittivat KKO:n mielestä sellaista vakavaa piittaamattomuutta, että rangaistuksen alentamisen oli perusteltua olla jonkin verran tavanomaista vähäisempää.

Mies ja hänen tyttärensä olivat pitäneet ihmiskaupan uhria vallassaan useiden vuosien ajan, ja uhri oli muun muassa synnyttänyt miehelle kolme lasta.

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Pia Sive, p. 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi

Tuomio (KKO:2017:60, R2016/648) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi