Syyte törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta hylättiin

Julkaistu 5.7.2017

Korkein oikeus (KKO) on hovioikeuden tavoin hylännyt syytteen, joka koski törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua.

Asiassa oli kysymys tapahtumasarjasta, jossa Etelä-Suomessa asuva mies oli toistuvasti uhannut sisartaan tappamisella tai väkivallalla. Käräjäoikeus oli kesäkuussa 2015 antamallaan tuomiolla tuominnut miehen sisareensa kohdistuneesta törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä pahoinpitelystä yhteiseen 2 vuoden 1 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus hylkäsi syytteen rikoksen valmistelun osalta, mutta tuomitsi miehen pahoinpitelystä 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Syyttäjä valitti asiasta KKO:een.

KKO käsitteli asiaa ainoastaan rikoksen valmistelua koskevan syytteen osalta. KKO:n mukaan asiassa keskeisellä sijalla oli muun muassa se, oliko mies syyttäjän väittämin tavoin tietyn ajan sisällä laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman henkirikoksesta. Kun asia liittyi konkreettisen teon sijaan sen valmisteluun, oli näyttöä arvioitava erityisen huolellisesti.

KKO:n mukaan miehen sisarelleen lähettämistä viesteistä oli nähtävissä uhkausten ja suuttumuksen lisäksi jossain määrin myös huolestuneisuus perheenjäsenistään. Mies oli uhkaillut vakavuudeltaan vastaavan kaltaisilla viesteillä lukuisia muitakin ihmisiä ja sisarensa mukaan häntäkin jo aiemmin. Toisaalta mies oli myös useaan otteeseen todennut, ettei sisarelle tapahtuisi mitään, jos hän palaisi kotiin. Mies oli myös todennut käyttäneensä voimakasta kieltä ja tehneensä siinä virheen.

Ottaen huomioon uhkausten vaihteleva laatu ja kohdistumisen useisiin eri tahoihin, viesteistä ei KKO:n mukaan voitu riittävän luotettavasti päätellä, että mies oli päättänyt yksityiskohtaisen suunnitelman turvin tappaa sisarensa. Koska syyte koski nimenomaan tappamisen valmistelua, hylkäsi KKO hovioikeuden tavoin syytteen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun KKO antoi ennakkopäätöksen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua koskevassa asiassa.


Lisätiedot: Esittelijä Tiina-Liisa Autio, p. 02956 40086, tiina-liisa.autio(at)oikeus.fi

Tuomio (5.7.2017, dnro R2016/245), on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi