KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Julkaistu 14.12.2016  Päivitetty 19.12.2016

Korkein oikeus (KKO) on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Huumejutussa oli syytteen mukaan tuotu tai yritetty tuoda amfetamiinia ja ekstaasia Hollannista Suomeen. Huumausaineet oli kuljetettu kahteen henkilöautoon kätkettyinä. Käräjäoikeus oli osittain hylännyt syytteen, minkä jälkeen syyttäjät olivat hovioikeudessa pyytäneet saada kuulla neljää uutta todistajaa anonyymisti.

Uudet todistajat olivat alankomaalaisia tarkkailupoliiseja, ja he olivat itse pyytäneet lupaa saada todistaa asiassa anonyymisti. Perusteena pyynnölleen he olivat esittäneet, että he eivät voisi enää tehdä tarkkailijan työtään, jos heidän ulkonäkönsä ja henkilöllisyytensä paljastuisi. Lisäksi oli mahdollista, että huumausainerikoksen taustalla oleva rikollisjärjestö kostaisi rikoksen paljastumisen aiheuttamat seuraukset heille tai heidän läheisilleen.

KKO katsoi toisin kuin käräjä- ja hovioikeus, ettei asiassa ollut esitetty riittävää objektiivista selvitystä siitä, että kyseiset poliisivirkamiehet tai heidän läheisensä joutuisivat todistajien ammatin ja virkatoimien takia vakavasti uhatuiksi. Sitä, että henkilöllisyytensä paljastavien todistajien mahdollisuudet toimia ammatissaan vaarantuisivat, ei ollut Suomessa säädetty perusteeksi anonyymille todistelulle.

Kysymyksessä on KKO:n ensimmäinen ennakkopäätös, jossa on sovellettu vuoden alusta voimaan tulleita anonyymin todistamisen mahdollistavia säännöksiä. Valittajana KKO:ssa oli syytettyjen etua valvomaan määrätty julkinen asiamies.

Lisätiedot: Esittelijäneuvos Heli Sankari, p. 02956 40054, heli.sankari(at)oikeus.fi

Tuomio (14.12.2016, R2016/203) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi.

Ks. KKO:2016:88