KKO:lta sakkoja laittoman maahantulon järjestämisestä

Julkaistu 17.10.2016

Korkein oikeus (KKO) on tänään tuominnut maahan laittomasti turvapaikanhakijoita tuoneen miehen 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Intiasta lähtöisin oleva mies oli tuonut Sallan rajanylityspaikan kautta Venäjän raja-asemalta autossaan Suomeen viisi hänelle ennestään tuntematonta turvapaikanhakijaa. Heistä kolme oli Intiasta, yksi Pakistanista ja yksi Sri Lankasta. Mies ei ollut saanut kuljetuksesta palkkiota, mutta hän oli toiminut tietoisena siitä, että kuljetettavilla - kuten hänellä itselläänkään - ei ollut maahantuloon vaadittavaa viisumia eikä muita matkustusasiakirjoja. Myös mies itse haki turvapaikkaa.

Ratkaisullaan KKO muutti Lapin käräjäoikeuden tuomiota. Myös käräjäoikeus oli katsonut miehen syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen, mutta jättänyt hänet rangaistukseen tuomitsematta. Syynä tähän oli se, että käräjäoikeus katsoi miehen toimineen "humanitaarisia syitä ja pakkotilaa läheisesti muistuttaneissa olosuhteissa".

KKO katsoi, ettei miehen hetkellinen päätös kuljettaa rajan yli sattumalta tapaamiaan turvapaikanhakijoita osoittanut sellaisia humanitaarisia vaikuttimia, joiden vuoksi tekoa olisi lain mukaan pidettävä hyväksyttävänä. Rangaistusta määrätessään KKO otti kuitenkin huomioon, että mies oli toiminut myötätunnosta ja ettei hän ollut tavoitellut toiminnallaan itselleen hyötyä. Näiden syiden vuoksi oli perusteltua poiketa tyypillisestä laittoman maahantulon järjestämisestä tuomittavasta vankeusrangaistuksesta.

Kyseessä oli ennakkopäätösvalitus eli muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haettiin hovioikeuden asemesta suoraan KKO:lta ennakkopäätösperusteella.

Lisätiedot: Esittelijä Minna Heikinsalmi, p. 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Tuomio (17.10.2016, diaarinumero R2016/209) on saatavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi.

KKO:2016:66