Korkein oikeus myönsi valitusluvan laittoman maahantulon järjestämisasiassa

Julkaistu 15.4.2016

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valitusluvan asiassa, joka koskee laittoman maahantulon järjestämistä. Valituslupa koskee Lapin käräjäoikeuden helmikuussa antamaa tuomiota, jossa käräjäoikeus katsoi henkilön syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta. Käräjäoikeus katsoi menettelyn tapahtuneen humanitäärisiä syitä ja pakkotilaa läheisesti muistuttavissa olosuhteissa. Rikokseen käytetty auto tuomittiin valtiolle menetetyksi. Valituslupa myönnettiin sekä syyttäjälle että vastaajalle.

Intiasta lähtöisin oleva henkilö oli tuonut Venäjältä Suomeen viisi muuta hänelle ennalta tuntematonta ulkomaalaista henkilöä omaa maahantuloaan varten hankkimallaan henkilöautolla. Sekä häneltä että hänen kuljettamiltaan henkilöiltä oli puuttunut maahantuloon vaadittava viisumi, ja he olivat anoneet turvapaikkaa heti Suomeen saavuttuaan.

KKO:ssa kysymys on siitä, täyttikö menettely laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistön ja voitiinko vastaaja jättää rangaistukseen tuomitsematta. Kyseessä on ennakkopäätösvalitus eli muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun on haettu hovioikeuden asemesta suoraan KKO:lta ennakkopäätösperusteella.

Asian diaarinumero KKO:ssa on R2016/209.

Lisätiedot: Oikeussihteeri Minna Heikinsalmi, p. 02956 40073, etunimi.sukunimi@oikeus.fi