Pankilla ei ollut oikeutta korottaa kuntien korkomarginaaleja

Julkaistu 23.2.2016

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla vahvistanut, että Svenska Handelsbanken AB:llä (julk.) ei ole ollut oikeutta korottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön ja eräiden muiden kunnallisten toimijoiden lainojen marginaalia yksipuolisella ilmoituksella vuosina 2009–2010. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion, jolla kuntayhtymän ja sen myötäpuolten kanne oli hylätty, ja vahvisti, että pankki on velvollinen palauttamaan perusteetta saamansa summat korkoineen.

Kuntayhtymä, säätiö ja sen myötäpuolet olivat nostaneet vuosina 1998–2007 Handelsbankenilta lainoja, joiden yhteismäärä oli noin 120 miljoonaa euroa. Lainojen korko koostui vaihtuvasta viitekorosta ja sopimuksen mukaisesta marginaalista. Vuonna 2009 pankki ilmoitti korottavansa korkomarginaalia 0,45–0,60 prosenttiyksiköllä. Pankki vetosi korotuksen perusteena yleisiin sopimusehtoihinsa ja katsoi, että sen varainhankinnan kustannukset olivat kansainvälisen finanssikriisin seurauksena nousseet sopimusehdon tarkoittamalla tavalla. Kuntayhtymä ja sen myötäpuolet katsoivat, ettei pankilla ollut oikeutta mainittuihin korotuksiin.

Korkeimman oikeuden mukaan pankin oli osoitettava, että korotukselle oli ollut sopimusehdoissa tarkoitetut edellytykset. Pankin oli siten näytettävä, että sen varainhankinnan kustannukset olivat lisääntyneet lainojen nostoajankohdasta marginaalin korotusajankohtaan ja että kustannusten nousu oli ollut merkittävää ja luonteeltaan pysyvää.

Korkein oikeus katsoi, että sopimusehdoissa varainhankinnan kustannuksilla tarkoitettiin kaikkia pankin antolainaustoiminnan varainhankinnan kustannuksiin vaikuttavia eriä. Marginaalin korotuksen tuli olla perusteltua näiden kustannusten nousun johdosta. Korkein oikeus totesi pankin esittäneen näyttöä etupäässä vaihtuvakorkoisen antolainaustoiminnan viitekorkoon suhteutetuista kustannuksista. Selvitys antoi vain osittaisen kuvan pankin kokonaiskustannusten kehityksestä. Korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että pankin varainhankinnan kustannukset olisivat lisääntyneet ehdon tarkoittamalla tavalla ja että pankilla olisi ollut oikeus yksipuolisesti korottaa lainojen marginaalia.

Lisätiedot: Esittelijäneuvos Juha Mäkelä, puh. 02956 40058, juha.k.makela(at)oikeus.fi (paikalla 23.–24.2.)

Tuomio (23.2.2016, dnro S2013/859) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus@oikeus.fi.