Korkeimman oikeuden asiamäärissä lievää laskua

Julkaistu 18.2.2016

Korkeimpaan oikeuteen (KKO) saapui viime vuonna kaikkiaan 2 456 asiaa, mikä on kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Juttumäärä aleni ennen muuta riita-asioissa. Toimintavuonna ratkaistiin 2 378 asiaa. Ennakkopäätöksiä julkaistiin 105 eli saman verran kuin aikaisempina vuosina keskimäärin.

Määrällisesti suurimman osan KKO:ssa käsitellyistä asioista muodostivat valituslupahakemukset. Viime vuonna vastaanotetuista valituslupahakemuksista 1 143 koski siviiliasioita, joihin kuuluvat riita-asioiden lisäksi maa- ja vakuutusoikeusasiat. Rikosasioissa lupahakemuksia saapui kaikkiaan 1 024. Valituslupa myönnettiin 101 tapauksessa eli 4,7 prosentissa kaikista valituslupahakemuksista.

Ratkaistuista asioista 1 198 oli siviili- ja 915 rikosasioita. Hakemusasioita tuli vireille 210 kappaletta ja niitä ratkaistiin 247. Armonanomuksiin liittyviä lausuntoja annettiin 18.

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,9 kuukautta eli hieman edellisvuotta pitempi. Ne valituslupahakemukset, jotka hylättiin, ratkaistiin keskimäärin 5,2 kuukaudessa. Niissä tapauksissa, joissa valituslupa myönnettiin, käsittelyaika kokonaisuudessaan oli keskimäärin 23 kuukautta.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi, p. 02956 40110.

Liitetiedostot

Linkit