Tuomioistuinmaksut nousevat vuoden 2016 alusta

Julkaistu 31.12.2015

Oikeudenkäyntimaksut nousevat ja niiden määräytymisperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Maksut nousevat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia, ja asioinnista tulee pääsääntöisesti maksullista.

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) oikeudenkäyntimaksu nousee kaikissa asiaryhmissä pääsääntöisesti 500 euroon. Muille kuin yksityishenkilöille oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa silloin, kun muutosta haetaan markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan.

Oikeudenkäyntimaksun määrään ei enää jatkossa vaikuta esimerkiksi se, myönnetäänkö asiassa valituslupa vai ei. Käsittely on maksullista, vaikka muutoksenhakemus raukeaisi tai jäisi tutkimatta.

Oikeudenkäyntimaksun määräämisessä on kuitenkin edelleen eräitä poikkeuksia. Maksua ei peritä henkilöltä, jolle on myönnetty oikeusapua, eikä esimerkiksi silloin, kun KKO muuttaa rikosasiassa annetun ratkaisun lopputulosta muutoksenhakijan eduksi, hyväksyy ylimääräisen muutoksenhakemuksen taikka palauttaa tai siirtää asian kokonaisuudessaan toisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Uusia oikeudenkäyntimaksuja peritään asioissa, jotka tulevat vireille 1.1.2016 lukien.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi