Korkein oikeus pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua luotonantajan käsitteen tulkinnasta

Julkaistu 23.6.2015

Korkein oikeus (KKO) on päättänyt esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön niin sanottua pikavippiä koskevassa asiassa.

Pohjoissuomalainen mies oli ottanut internetin välityksellä toimivalta TrustBuddy AB -yhtiöltä 600 euron suuruisen pikavipin. Yhtiö markkinoi useassa EU:n jäsenvaltiossa vertaislainoiksi nimittämiään pieniä lainoja yksityishenkilöille. Se kertoi tarjoavansa asiakkainaan oleville jäsenilleen järjestelmän, jossa jäsenet voivat antaa ja ottaa luottoja toisiltaan. Yhtiön mukaan sen omana roolina oli toimia ainoastaan välittäjänä jäsentensä välisessä luotonannossa. Kun pohjoissuomalainen mies jätti vippinsä maksamatta, yhtiö nosti häntä vastaan kanteen ja vaati häntä maksamaan lainapääoman viivästys- ja muine korkoineen sekä kuluineen.

Asia käsiteltiin käräjä- ja hovioikeudessa miehen osallistumatta oikeudenkäynteihin. Käräjä- ja hovioikeus katsoivat, että tosiasiallinen luottosuhde oli syntynyt yhtiön ja luotonottajan välillä ja että yhtiö oli siis kuluttajansuojalaissa tarkoitettu luotonantaja. Ne hylkäsivät omasta aloitteestaan yhtiön korko- ja kuluvaatimukset siltä osin kuin ne määrältään ylittivät kuluttajansuojalaissa kuluttajaluotoille säädetyn 50,5 prosentin korkokaton.

KKO:n käsiteltävänä ovat yhtiön miestä vastaan esittämät vaatimukset 600 euron lyhytaikaiselle lainalle maksettavista korosta ja kuluista. Ne vastasivat 733,95 prosentin todellista vuosikorkoa.

Ennakkoratkaisupyynnöllään KKO tiedustelee Euroopan unionin tuomioistuimelta kulutusluottodirektiiviin sisältyvän luotonantajan käsitteen oikeaa tulkintaa. Direktiivissä ja kuluttajansuojalaissa käytetään samaa luotonantajan käsitettä. Koska kysymys on direktiivin tulkinnasta, KKO:lla on viimeisenä muutosasteena velvollisuus pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta.

Suomen tuomioistuimissa on tällä hetkellä vireillä satoja samankaltaisia asioita. KKO on pyytänyt unionin tuomioistuinta kiirehtimään asian käsittelyä.

Korkein oikeus antaa ratkaisunsa sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin on vastannut ennakkoratkaisupyyntöön.

Ks. pyyntö sivulla Ennakkoratkaisupyynnöt Euroopan unionin tuomioistuimelle

Lisätiedot: Esittelijä Mervi Pere, p. 02956 40067, mervi.pere(at)oikeus.fi

Ennakkoratkaisupyyntö (23.6.2015, dnro S2015/29) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi