Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään hovioikeudenneuvos Tuomo Antilaa

Julkaistu 4.6.2015

Korkein oikeus (KKO) esittää, että 1.9.2015 täytettävään jäsenen virkaan nimitetään hovioikeudenneuvos, oikeustieteen lisensiaatti Tuomo Antila.

Antila on toiminut Helsingin hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksen tehtävässä vuodesta 2012 alkaen. Hänellä on tuomioistuinkokemusta usean vuoden ajalta myös esittelijän tehtävistä niin hovioikeudessa kuin korkeimmassa oikeudessakin. Lisäksi hän on toiminut lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä ja valiokuntaneuvoksena eduskunnan lakivaliokunnassa. Lainvalmistelutehtävät ovat painottuneet henkilö- ja perheoikeuden sekä velvoiteoikeuden aloille.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Lisätiedot: Kansliapäällikön sijaisena esittelijäneuvos Tommi Vuorialho, p. 02956 40 110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi