Asiamiesten käyttö pakolliseksi purku- ja kanteluasioissa

Julkaistu 20.12.2012  Päivitetty 15.12.2014

Oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan käyttäminen ylimääräistä muutoksenhakua koskevissa hakemuksissa tulee vuoden 2013 alusta korkeimmassa oikeudessa pakolliseksi. Poikkeuksen tähän muodostavat menetetyn määräajan palauttamista koskevat hakemukset, joita asiamiespakko ei koske.

Asiamiespakko tulee sen sijaan koskemaan korkeimmalle oikeudelle toimitettavia tuomioiden purkua koskevia hakemuksia ja epäillyn tuomiovirheen perusteella tehtyjä kanteluja.

Asiamiespakko ei tule koskemaan hakemusasioiden vastapuolia.

Asiamiespakosta säädetään vuoden alusta voimaan tulevassa oikeudenkäymiskaaren muutoksessa. Oikeudenkäymiskaari on laki, jossa säädetään keskeisistä oikeudenkäynnin kulkuun liittyvistä asioista.


Oikeudenkäyntiasiamiesten toiminta luvanvaraiseksi

Vuoden alusta myös oikeudenkäyntiasiamiesten tai -avustajien toiminta muuttuu luvanvaraiseksi. Oikeudenkäyntiasiamiehenä voi korkeimmassa oikeudessa ja muissa yleisissä tuomioistuimissa jatkossa toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Lupaa ei tarvita, jos avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Myöskään tilanteessa, jossa työmarkkinajärjestön lakimies avustaa palvelussuhteeseen liittyvässä asiassa, ei lupaa tarvita. Luvan myöntää riippumaton oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tulee voimaan vuoden 2013 alusta. Lain voimaan tullessa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimaan kelpoiset henkilöt ovat voimaantulon jälkeen edelleen kelpoisia yhden vuoden siirtymäkauden ajan.

Muutoksien tavoitteena on sekä asianosaisten oikeusturvan että asianmukaisen oikeudenhoidon edellytysten parantaminen.

Laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta (718/2011)
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011)
Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta (716/2011)

Lisätiedot: Esittelijäneuvos Tommi Vuorialho, p. 02956 40080